Sulje
Asiakas sitoutuu antamaan palveluun oikeat ja ajantasaiset tiedot itsestään ja edustamastaan yhteisöstä tai yrityksestä. Jos asiakas antaa väärät tiedot, hän saattaa syyllistyä rangaistavaan tekoon.

Valu Digital Oy tarjoaa ainoastaan teknisen välineen (verrattavissa postiin, puhelimeen ja telefaxiin) tiedotteiden lähettämiseen tiedotusvälineen sähköpostiosoitteeseen. Valu Digital Oy ei miltään osin vastaa viestien sisällöistä. Palvelun käyttäjä (asiakas) vastaa itse viestin oikeellisuudesta sekä siitä, että viesti on lain ja hyvän tavan mukainen.

Valu Digital Oy ei miltään osin ole vastuussa palvelun mahdollisesta väärinkäytöstä. Valu Digital Oy ei vastaa palvelun kautta lähetettyjen viestien mahdollisesti aiheuttamista oikeusseuraamuksista, vaan niistä on vastuussa yksin asiakas.

Valu Digital Oy pidättää itsellään oikeuden rajoittaa asiakkaan palvelun käyttöä väärinkäytöstapauksissa.

Valu Digital Oy ei ole vastuussa siitä, että viesti ei ole mennyt aiotulle vastaanottajalle tietoliikennekatkosten, häiriöiden tai muiden niihin verrattavien syiden vuoksi.

Valu Digital Oy ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka asiakkaalle aiheutuu siitä, että viesti ei ole mennyt vastaanottajalle. Valu Digital Oy:n suurin vastuu on asiakkaan palvelusta maksama hinta. Reklamaatio on toimitettava kirjallisena kahdeksan vuorokauden kuluessa palvelun käytöstä.